app facebook

De redding van het eilandje Eva

De redding van het eilandje Eva

In de Sâltpoel bij de Snitser Mar ligt het eilandje Eva. Kort geleden was zij door de golfslag bijna helemaal onder water verdwenen. Maar de redding was nabij! Eva werd in ere hersteld en kreeg een mooie picknicktafel waarop haar bijzondere geschiedenis beschreven staat.

Aan het begin van de 19e eeuw vormde Eva samen met het nabijgelegen eilandje Adam één eiland. Maar de golven dreven de twee langzaam maar zeker uit elkaar. Hierna brokkelde in de loop der jaren steeds meer grond van Eva af. Dit zag ook het heren recreatieteam van roeivereniging Den Bealch. In een poging haar te redden, namen de mannen elke week een grote steen mee van de oever en legden die op het eilandje. Ook plaatsten zij daar een bordje met de tekst ‘Red Eva’.

Aanlegruimte
Het verhaal van Eva bereikte provincie Fryslân en recreatieschap De Marrekrite. De invoering van de winterrustgebieden had ervoor gezorgd dat De Marrekrite een aantal aanlegplekken in de Friese meren kwijt was. Door Eva samen met vier eilandjes in de Snitser Mar terug te brengen, kan het recreatieschap dit verlies aan aanlegruimte voor watersporters opvangen.

Opening met Eva’s
Besloten werd om Eva terug te brengen in de vorm van een achthoek. Deze figuur lijkt op haar oorspronkelijke vorm en zorgt ervoor dat veel boten tegelijkertijd bij het eilandje kunnen aanleggen. Op 22 mei 2015 vond de officiële opening plaats van de nieuwe Eva. Samen met gedeputeerde Klaas Kielstra en de voormalige eigenaren, de familie van Heek, verrichtten vele Eva’s uit Fryslân deze opening door de nieuwe picknicktafel te onthullen.

In de Sâltpoel bij de Snitser Mar ligt het eilandje Eva. Kort geleden was zij door de golfslag bijna helemaal onder water verdwenen. Maar de redding was nabij! 

Go back